Travel-Yachting Smart Sailing
Partnerzy Portalu Czartery jachtów na Bałtyku Ogłoszenia Motoryzacyjne - Darmowe ! Partnerzy Portalu
Pokaż żeglarstwo w dziale: wiadomości | relacje | obyczaje | słownik | DODAJ
żeglarstwo - wiadomości żeglarskie
30 Stycznia 2018 - wiadomości żeglarskie
Żeglarski Zlot 100-lecia Niepodległości

Żeglarze polscy z zagranicy postanowili spotkać się w Polsce z żeglarzami w kraju, w roku 2018, z okazji 100 - lecia niepodległości. Polskie Bractwo Wybrzeża podjęło tę inicjatywę przyjmując na siebie rolę koordynatora tego spotkania.

Spotkanie to, którego nazwę w skrócie określamy jako ZLOT 100, odbędzie się w Zatoce Puckiej, odwiedzając m.in. Górki Zachodnie i Puck, z centralnym i docelowym punktem w Gdyni, mieście i porcie ściśle związanym z odrodzeniem Rzeczpospolitej Polskiej w roku 1918.

Z żeglarskiego punktu widzenia ważnym czynnikiem wyboru Gdyni jest również fakt, że to właśnie gdynianin, Władysław Wagner, stąd wyruszył w pierwszy polski rejs dookoła świata niosąc, na swoich jachtach zwanych ZJAWA, polską banderę - widomy znak odzyskanej niepodległości Polski, do wielu portów, gdzie pojawiła się po raz pierwszy. Nie było mu dane powrócić do Gdyni, gdyż agresja Niemiec na Polskę w dniu 1 września 1939 zatrzymała go w Wielkiej Brytanii, już w drodze powrotnej, po siedmiu latach podróży.

Termin spotkania w Polsce został ustalony na 31 sierpnia 2018, w przeddzień tej rocznicy. Dokładniejsze dane logistyczne o miejscu spotkania i dalszym programie Zlotu 100 będą ustalane w toku przygotowań i komunikowane uczestnikom. Aby umożliwić uczestnikom zagranicznym zlotu planowanie swojego udziału ogłaszamy miejsce i termin rozpoczęcia Zlotu z potrzebnym wyprzedzeniem, gdyż spodziewany jest udział z dalekich stron, nawet z drugiej strony Atlantyku. Spotkanie przewidywane jest na kilka dni następnych – zależnie od indywidualnych możliwości uczestników, jak również od przyjęcia jakie w Polsce im będzie zgotowane.

Zgłoszenia swojej chęci udziału w Zlocie 100 prosimy przekazywać na adres mailowy j_knabe@mail.com oraz tomek@borda.pl. Nie oczekujemy żadnych opłat wpisowych, ponieważ każdy z uczestników przybywa na własny koszt, a Bracia Wybrzeża pracują społecznie z uwagi na szczytny cel Zlotu i zgodnie z celami statutowymi naszego Bractwa. Takiego podejścia do sprawy oczekujemy również od naszych współorganizatorów. Niemniej prosimy o odpowiedzialne zgłoszenia prawdziwego zamiaru uczestnictwa, ponieważ znajomość liczby uczestniczących jachtów i załóg będzie nam wielką pomocą w organizowaniu tego przedsięwzięcia. Dlatego też prosimy o zawiadomienia w terminie najpóźniej do połowy marca 2018.

Planowane przez organizatorów elementy Zlotu, których jednak nie możemy na razie gwarantować, są następujące:
- zapewnienie bezpłatnego pobytu w odwiedzanych portach,
- udział w uroczystościach wybuchu II Wojny Światowej na Westerplatte,
- wizyta w Muzeum II Wojny Światowej
- ewentualne powitanie w Gdyni, ZJAWY III, na której W. Wagner kończył swój rejs.
ZJAWA III, której rejestrowanym portem macierzystym była Gdynia, nigdy dotychczas do Gdyni nie dotarła...
- powitanie jachtu Kpt. Wagner II i zakończenie wieloletniej akcji na rzecz upamiętniania zasług Polaków w krajach gdzie przebywali, prowadzonej przez Republikę Karaibską i Brata Wybrzeża, Kpt. A.W. Piotrowskiego,
- zwiedzanie Muzeum Emigracji i statków muzealnych w Gdyni,
- uroczystość pośmiertnego udekorowania Wagnera odznaczeniem państwowym,
- uroczystość nadania imienia Wagnera ulicy lub placowi w Gdyni,
- wystawa zbiorów wagnerowskich Muzeum Morskiego w Gdańsku,
- opcjonalne, poprzedzające zlot zgromadzenie jachtów zlotowych na Bornholmie i w porcie Hel lub Jastarnia, tak aby umożliwić przybycie do Trójmiasta w miarę zwartym szyku,
- spotkanie integracyjne uczestników w Górkach Zachodnich,
oraz inne wydarzenia, które mogą wyniknąć z inicjatywy uczestników i przebiegu przygotowań.

Zlotowi należy się odpowiednie logo i prosimy wszystkich uzdolnionych graficznie o projekty i ich przedstawienie. Będzie ono godłem Zlotu i bardzo pomocnym składnikiem przygotowań i naszych wystąpień do instytucji z którymi będziemy w kontakcie z prośbą o współpracę, dla zapewnienia godnego przebiegu ZLOTU 100.

Zapraszamy chętnych do współpracy organizacyjnej a żeglarzy do udziału!

Jerzy Knabe
Kapitan Bractwa Wybrzeża

Reklama | Prywatność i bezpieczeństwo | Partnerzy | Kontakt
Copyright © 2005 - 2019 ŻEGLARSTWO.PL
żeglarstwo - Valid XHTML! żeglarstwo - Valid CSS!